Wat is equine assisted coaching?

Bij equine assisted coaching worden paarden ingezet om op een ervaringsgerichte wijze te coachen. Door ervaringsgericht te leren in samenwerking met paarden kom je vaak gemakkelijker bij je gevoel.

Vaak ligt de focus bij mensen op alles wat met het intellect bedacht kan worden. Hoe mensen zich daarbij voelen is daarbij van ondergeschikt belang. Doordat intellect en gevoel niet altijd op één lijn liggen ontstaan vaak coachvragen. Met equine assisted coaching ligt de nadruk op ervaren en niet op praten. Door het ervaringsgerichte coachen kun je direct of indirect de consequenties van je eigen handelen ervaren. Vervolgens is het aan jou om te besluiten of je het vertoonde gedrag in stand wilt houden of wilt veranderen.

De interactie met het paard en de activiteiten die worden aangeboden bieden metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het dagelijks leven.

Tijdens de reflectiemomenten helpt de coach je om bewust te worden van de opgedane ervaring en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. Vervolgens kun je experimenteren met nieuw gedrag en dit opnieuw ervaren.


Met beide benen op de grond

Equine assisted coachsessies vinden plaats op de grond náást het paard, nooit óp het paard. Je hebt geen ervaring of affiniteit met paarden nodig. Ook mensen met angst voor paarden kunnen aan deze coachsessies deelnemen.

Equine assisted coaching richt zich niet op paardrijden, het trainen van paarden of het verkrijgen van vaardigheden in de omgang met paarden. Het richt zich puur op het ontwikkelingsproces van de mens.


Waarom paarden?

Paarden zijn excellent in staat om de kleinste signalen van mensen op te merken. Het zijn gevoelige dieren die reageren op het gedrag en de gevoelens van de mens. Door deze kracht kunnen ze een signaalfunctie vervullen bij het gewaar worden van onbewust gedrag.

Daarnaast leven paarden in het hier en nu. Ze zullen je steeds oordeelloos tegemoet treden waardoor een emotioneel veilige omgeving wordt gecreëerd. Je kunt proefondervindelijk elke keer opnieuw ervaren wat je eigen gedrag bij anderen teweegbrengt.


NOBCO en KREAC

De opleiding tot equine assisted coach van de Keulseweg is door de NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches) geaccrediteerd op practitioner niveau.

EquiVisie is geregistreerd bij KREAC, het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach. KREAC hanteert een beroepscode afgestemd op het coachen met hulp van paarden.

Samen komen tot inzicht