Positief coachen met behulp van paarden

Uit tal van verhalen, maar ook uit eigen ervaring -zowel vanuit de positie als coach als vanuit de positie als coachee- is gebleken dat coaching met behulp van paarden positieve effecten heeft op het welbevinden en/of de ontwikkeling van mensen. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren.

Emotionele veiligheid

Zo bieden paarden emotionele veiligheid aan mensen. Paarden zijn vergevingsgezind en treden de ander steeds oordeelloos tegemoet. Regelmatig stellen mensen zich gesloten en terughoudend op tegenover bv. een therapeut. Bang voor het oordeel van de ander, bang om gekwetst te raken of uitgesloten te worden. Veel mensen leven met een masker op uit angst dat ze zonder dat masker afgewezen worden. Soms zijn deze mensen zich niet eens meer bewust van dit masker. Maar het ophouden van een masker, bewust of onbewust, kost ontzettend veel energie.

Paarden prikken dwars door deze maskers heen. Zij voelen feilloos aan als gevoel en gedrag niet overeenkomen, oftewel incongruent zijn. Vaak merken ze dat zelfs eerder op dan de persoon in kwestie zelf! Door de reacties van het paard wordt de persoon zich bewust van de incongruentie. Doordat het paard tevens op een oordeelloze wijze de coachee benadert wordt er een emotioneel veilige omgeving gecreëerd, waarbij de coachee op een open wijze zichzelf kan onderzoeken. De coachee kan ervaren hoe het voelt om het masker af te zetten en zichzelf te kunnen zijn.

Oxytocine

Een andere factor dat zorgt voor het positieve effect van coachen met behulp van paarden is het hormoon oxytocine. Oxytocine is een neuropeptide die als hormoon en neurotransmitter fungeert. Het wordt aangemaakt bij positief onderling contact zoals bij aankijken, aanraken, knuffelen en vrijen. Ook bij het contact met paarden komt oxytocine vrij. Oxytocine vermindert stress en hoge oxytocinegehalten worden geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en verbondenheid.

De activering van oxytocine heeft voordelig effect op het gebied van:

  • sociale aandacht;
  • sociaal gedrag;
  • interpersoonlijke relaties;
  • stemming;
  • stress-gerelateerde parameters, zoals cortisolniveau, hartslag en bloeddruk;
  • zelf-gerapporteerde angst en bezorgdheid;
  • mentale en lichamelijke gezondheid, in het bijzonder hart- en vaatziekten.

Meer informatie over de rol van oxytocine is te lezen in EAC magazine nr 2 van educatief centrum Keulseweg.

Ervaar zelf
Coachen met behulp van paarden wordt steeds vaker ingezet om mensen te helpen en er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de diverse factoren die het positieve effect veroorzaken. Ik ben blij dat deze wetenschappelijke onderzoeken opgezet worden. Niet alleen om de achterliggende factoren en de verschillende effecten te onderzoeken, maar ook om meer bekendheid te creëren voor dit vak zodat –niet onbelangrijk- ook verzekeraars het coachen met behulp van paarden gaan omarmen. Maar naast de wetenschappelijke onderzoeken is coachen met behulp van paarden vooral iets wat je moet ervaren. Meld je aan en ervaar zelf het positieve effect!